top of page

האמת על פיקוח שכר דירה

12.9.21

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

מפעם לפעם, בעקבות מצוקת שוכרי הדירות, עולה ההצעה לאסדר את שוק השכירות. האם רגולציה ופיקוח על שכר הדירה הם חלק מהפתרון? מה ניתן ללמוד מהנסיון בעולם ובישראל?
אטילה שואל ומקשה והפרופ' משיב.

האזנה נעימה
עומר ואטילה.

האמת על פיקוח שכר דירה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page