top of page

אקולוגיה, פריפריה ושאר ירקות

24.10.21

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

האם מוטב להעדיף חקלאות מקומית על פני ייבוא בגלל ההובלה והפגיעה באיכות הסביבה? האם ציפוף האוכלוסיה במרכז מיותר כי אנשים עובדים יותר מהבית? ואיך ייתכן שפיזור האוכלוסייה יקר אם יוקר המחייה נמוך יותר בפריפריה? אטילה והפרופסור בפרק הרחבות בתגובה לביקורת מהמאזינים.

האזנה נעימה,
אטילה ועומר.

אקולוגיה, פריפריה ושאר ירקות
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page