top of page

חופש בחירה בחינוך

27.11.22

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

שירה והפרופסור במפגש נוסף עם פרופ' ויקטור לביא על שיטת השוברים, הסללת הילדים לחינוך טכנולוגי, הנזק של ארגוני המורים, הכשרת המורים, חינוך נפרד למחוננים ונושאים נוספים.

חופש בחירה בחינוך
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page