top of page

האם מחירים משפיעים על הזהות שלנו?

3.8.23

פודקאסט עושים חשבון עם פרופ עומר מואב ואטילה שומפלבי

 מדוע אנו מזדהים עם קבוצה כזו או אחרת? האם זה קשור לעלות מול תועלת? מה ההשלכות הכלכליות והחברתיות של זהות קבוצתית ואיך מצמצמים יריבות בין קבוצות? עושים חשבון מארחים את פרופ׳ משה שעיו שחוקר זהות קבוצתית.

האם מחירים משפיעים על הזהות שלנו?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page