top of page

[עושים כותרות] סוף העולם, סוף המדינה – ומדינת תל אביב החדשה

15.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

כיצד ישראל מושפעת משינויי האקלים ומהזיהום הסביבתי, והאם אנחנו בדרך לפיצול של מדינת ישראל ו"מדינת תל אביב"?

[עושים כותרות] סוף העולם, סוף המדינה – ומדינת תל אביב החדשה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page