top of page

[עושים כותרות] למה לבטל את המשטרה?

15.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

מחקרים מגלים כי שוטרים נוטים לעצור שחומי עור, לבדוק אותם ואף להפעיל נגדם אלימות - רק כי עורם כהה. המחאות בארה"ב השיבו למרכז השיח הציבורי את האלימות המשטרתית, וגם בישראל יש מי שקורא למשטרה לשנות את דרכיה. הפרופ' גיא בן פורת מאוניברסיטת בן גוריון מגלה כי היחס של המשטרה כלפי מיעוטים שונה לגמרי מאשר כלפי יהודים לבנים.

[עושים כותרות] למה לבטל את המשטרה?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page