top of page

[עושים כותרות] כרוניקה של כשלונות מפוארים

15.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

לממשלה ולראש הממשלה יש מדריך לניהול אירועי קיצון. אבל נתניהו בחר לנהל את הסבב הראשון לבד, וזה עלה לנו יותר ממאה מיליארד שקל. על הסבב השני מיותר בכלל לדבר. ד"ר גל אלון, מי שהיה ממקימי אגף התכנון במשרד ראש הממשלה, משרטט את מסלול הכשלון.

[עושים כותרות] כרוניקה של כשלונות מפוארים
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page