top of page

[עושים כותרות] מי אתה רוני גמזו?

15.9.20

פלוגת הטנקים הסודית של ירושלים  תמונת הפרק עושים היסטוריה

פרופ' רוני גמזו מונה בחיפזון לממונה על המאבק בקורונה, ותפס את המשימה בשתי ידיים ובלי להסס. מיהו רוני גמזו, מה יכולותיו, מה מספרים עליו מכריו ומה הסיכוי שהאופי שלו יכשיל אותו בקרב על חילוצה של המדינה מהמשבר הקשה?

[עושים כותרות] מי אתה רוני גמזו?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page