top of page

מה קרה למפד"ל? על מפלגות שנעלמו, חלק א

21.12.22

הפודקאסט עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל

במשך עשרות שנים נהנתה המפד"ל-הבית היהודי מתמיכה כמעט מוחלטת של הציבור הדתי-לאומי - אך במרוצת עשר השנים האחרונות התפוגגה והוחלפה בשלל מפלגות שונות. מה הביא לנפילתה של המפד"ל, ומהן המחלוקות שמפלגות את תומכיה?

מה קרה למפד"ל? על מפלגות שנעלמו, חלק א
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page