top of page

עלילת הסבירות

17.7.23

הפודקאסט עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל

בימים אלה הכנסת מצביעה על מחיקת עילת הסבירות מן המשפט הישראלי. מאיפה ירשנו את העילה? איך ויכוח בין הכנסיה האנגלית לחובבי קולנוע הביא גם אלינו את הסבירות של התנהגות הממשל? ומה צפוי לנו בעתיד בישראל ללא סבירות? ד"ר אלעד גיל הוא ראש המחקר של מכון תכלית בשיחה סבירה למדי

עלילת הסבירות
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page