top of page

ביבי טוב לערבים?

31.1.21

הפודקאסט עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל

נתניהו מצהיר שעשה יותר מכל ראש ממשלה אחר למען החברה הערבית. הפעם בדקנו כיצד נהג כלפי האזרחים הערבים, הן במישור הכלכלי והחברתי והן במישור הפוליטי, ומה הסיכוי שיזכה לפתוח איתם דף חדש ולזכות באמון המגזר. איתנו רון גרליץ, מנהל מרכז אקורד ומי שעמד מאחורי תכנית החומש לחברה הערבית בממשלת נתניהו.

ביבי טוב לערבים?
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page