top of page

כגודל הממשלה גודל האכזבה - המשמעות האמיתית של ניפוח הממשלה

16.9.20

הפודקאסט עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל

איך תתפקד ממשלה עם 35 שרים? האם ריבוי הג׳ובים יתרום ליציבות הפוליטית? ואיך בכלל הגענו למצב הזה מלכתתחילה? הפעם בעושים פוליטיקה נצלול יחד עם פרופ' ירון זליכה, לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר, להשלכות הלא מדוברות של הממשלה המנופחת ביותר בתולדות המדינה.

כגודל הממשלה גודל האכזבה - המשמעות האמיתית של ניפוח הממשלה
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page