top of page

איך הגענו לכן ביבי, לא ביבי? - מיכה גודמן

16.9.20

הפודקאסט עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל

הקרב האלמותי 'כן ביבי לא ביבי' כבר נתפס עבור רבים בישראל כחלק מהזהות האישית. הפעם ב'עושים פוליטיקה' נשוחח עם הסופר מיכה גודמן על איך נוצר קיטוב פוליטי, איך הפך למגיפה עולמית וגם נשאל איך אפשר להירפא ממנו. בסוף הפרק נפרסם גם את שאלת הפרק ונקריא את התשובות שלכם לשאלת הפרק על התקציב.

איך הגענו לכן ביבי, לא ביבי? - מיכה גודמן
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page