top of page

הפסיכולוגיה של כתות, חלק א'

2.1.22

אלה גולן הייתה אחת מעשרים ואחת נשותיו של גואל רצון, מנהיג כת שכיום מרצה מאסר ממושך על עבירות אונס, בין השאר של בנותיו. קל להניח שאלה נפלה קורבן לכת מכיוון שבאה מבית הרוס או סבלה מבעיות נפשיות ואחרות - אבל ההפך הוא הנכון: מדובר באישה אינטליגנטית ומרשימה, שגדלה בבית חם בקיבוץ. מדוע, אם כן, אנשים מצטרפים לכתות - והאם ייתכן שגם אתם הייתם מסוגלים ליפול באותה הרשת, אם התנאים היו מתאימים?

האזנה נעימה!

אלה גולן הייתה אחת מעשרים ואחת נשותיו של גואל רצון, מנהיג כת שכיום מרצה מאסר ממושך על עבירות אונס, בין השאר של בנותיו. קל להניח שאלה נפלה קורבן לכת מכיוון שבאה מבית הרוס או סבלה מבעיות נפשיות ואחרות - אבל ההפך הוא הנכון: מדובר באישה אינטליגנטית ומרשימה, שגדלה בבית חם בקיבוץ. מדוע, אם כן, אנשים מצטרפים לכתות - והאם ייתכן שגם אתם הייתם מסוגלים ליפול באותה הרשת, אם התנאים היו מתאימים?

האזנה נעימה!

הפסיכולוגיה של כתות, חלק א'
00:00 / 01:04
bottom of page