top of page

האם כולנו ביסקסואלים?

20.3.22

בשנת 1869 עיתונאי אוסטרי טבע מונח חדש בשם "הומוסקסואליות". יצירת המונח שינתה את ההסתכלות על נטייה מינית- אם בעבר קיום יחסים עם בני אותו המין נתפסו כהעדפה או תשוקה, הפסיכולוגיים החלו להתייחס ליחסים אלו כרכיב קבוע בזהות וחלקם אף הגדירו אותם כהתנהגות פתולוגית. כיצד פרויד התייחס למונח בפסיכואנליזה, איך זה קשור לחייו האישיים והאם המחקר הצליח לאבחן מהו הבסיס להעדפות ונטיות מיניות?

האזנה נעימה!

בשנת 1869 עיתונאי אוסטרי טבע מונח חדש בשם "הומוסקסואליות". יצירת המונח שינתה את ההסתכלות על נטייה מינית- אם בעבר קיום יחסים עם בני אותו המין נתפסו כהעדפה או תשוקה, הפסיכולוגיים החלו להתייחס ליחסים אלו כרכיב קבוע בזהות וחלקם אף הגדירו אותם כהתנהגות פתולוגית. כיצד פרויד התייחס למונח בפסיכואנליזה, איך זה קשור לחייו האישיים והאם המחקר הצליח לאבחן מהו הבסיס להעדפות ונטיות מיניות?

האזנה נעימה!

האם כולנו ביסקסואלים?
00:00 / 01:04
bottom of page