top of page

האכזריות של הנאצים

28.4.22

הם היו אנשי תרבות, מצליחנים ואנשי משפחה, אך בעבודתם רצחו אנשים בדם קר. 
ד"ר יגאל ורדי טוען שקיים אופי גרמני ומנסה להסביר את ההתנהגות הניגודית והקיצונית של הנאצים.
פרק זה הוקלט לזכר מילוני הנרצחים והשורדים בתקופת השואה.

הם היו אנשי תרבות, מצליחנים ואנשי משפחה, אך בעבודתם רצחו אנשים בדם קר.
ד"ר יגאל ורדי טוען שקיים אופי גרמני ומנסה להסביר את ההתנהגות הניגודית והקיצונית של הנאצים.
פרק זה הוקלט לזכר מילוני הנרצחים והשורדים בתקופת השואה.

האכזריות של הנאצים
00:00 / 01:04
bottom of page