top of page

האם אנחנו יכולים לסמוך על הזיכרון שלנו?

15.5.22

זוכרים איפה הייתם כשרבין נרצח? תחשבו שוב.
בפרק הזה נטיל ספק בזיכרון שלנו-ד"ר גבי זוהר יסביר כמה פשוט להשתיל לכל אחת ואחד מאיתנו זכרונות, יספר על מקרים בהם זכרונות כוזבים שינו את החיים של מטופליו, ידון בשאלה איך מבדילים בין זכרון שווא לזכרון מודחק ויפרט כיצד ניתן להשתחרר מזכרונות אלו.

האזנה נעימה!

זוכרים איפה הייתם כשרבין נרצח? תחשבו שוב.
בפרק הזה נטיל ספק בזיכרון שלנו-ד"ר גבי זוהר יסביר כמה פשוט להשתיל לכל אחת ואחד מאיתנו זכרונות, יספר על מקרים בהם זכרונות כוזבים שינו את החיים של מטופליו, ידון בשאלה איך מבדילים בין זכרון שווא לזכרון מודחק ויפרט כיצד ניתן להשתחרר מזכרונות אלו.

האזנה נעימה!

האם אנחנו יכולים לסמוך על הזיכרון שלנו?
00:00 / 01:04
bottom of page