top of page

עד כמה אתם ניתנים להיפנוט?

4.7.22

יפה סוויסה, נערה צעירה, עלתה לבמה כחלק ממופע היפנוזת במה לא מפוקח ונשארה מורדמת גם לאחריו- מה עלה בגורלה?
וגם, מה אם הייתי מספרת לכם שניתן לבדוק עד כמה אתם היפנוטבילים ויותר מכך, ייתכן וניתן לשחזר זיכרונות אבודים באמצעות היפנוזה? 
טליה לוי טיטיון, פסיכולוגית קלינית ומהפטנת, מסיברה על מבחני רמת ההיפנוטביליות ועונה על השאלות- האם גם הסקפטיים שבנינו יכולים להתהפנט, מה בדיוק קורה לנו בגוף בזמן היפנוזה וכציד התהליך יכול להשפיע על הזיכרון.

יפה סוויסה, נערה צעירה, עלתה לבמה כחלק ממופע היפנוזת במה לא מפוקח ונשארה מורדמת גם לאחריו- מה עלה בגורלה?
וגם, מה אם הייתי מספרת לכם שניתן לבדוק עד כמה אתם היפנוטבילים ויותר מכך, ייתכן וניתן לשחזר זיכרונות אבודים באמצעות היפנוזה?
טליה לוי טיטיון, פסיכולוגית קלינית ומהפטנת, מסיברה על מבחני רמת ההיפנוטביליות ועונה על השאלות- האם גם הסקפטיים שבנינו יכולים להתהפנט, מה בדיוק קורה לנו בגוף בזמן היפנוזה וכציד התהליך יכול להשפיע על הזיכרון.

עד כמה אתם ניתנים להיפנוט?
00:00 / 01:04
bottom of page