top of page

האם אתם שפויים?

1.8.22

כולנו מפחדים משיגעון. ד״ר יואל שפרן מצטרף כדי להסביר את אחת הסוגיות המורכבות בפסיכולוגיה ובמשפט-שפיות והעדרה. מהי אי שפיות, כיצד ניתן לזהות ולטפל בה והאם כל אחד מאיתנו יכול להשתגע?

כולנו מפחדים משיגעון. ד״ר יואל שפרן מצטרף כדי להסביר את אחת הסוגיות המורכבות בפסיכולוגיה ובמשפט-שפיות והעדרה. מהי אי שפיות, כיצד ניתן לזהות ולטפל בה והאם כל אחד מאיתנו יכול להשתגע?

האם אתם שפויים?
00:00 / 01:04
bottom of page