top of page

לאהוב את עצמי… קצת יותר מדי

18.10.22

שני צרכים מרכזיים מעצבים את הערך העצמי בנפש האדם- אהבה וביטחון, כך טוען קוהוט בפסיכולוגיית העצמי. כולנו צריכים שיראו אותנו, שיכירו במאמצים שאנחנו עושים כדי להיות טובים יותר בקיומנו בעולם. זאת בנוסף לתחושת ביטחון מהדמויות המתוות עבורנו אידיאלים ונורמות התנהגות, הדמויות ששומרות עלינו לאורך החיים. אבל היכן עובר הגבול בין החופש להיות מוערכים ונאהבים לבין האובססיה להיות במרכז? באיזה שלב אנו עלולים לחצות את קו הנורמה ולהפוך לנרקסיסטים? ד"ר קלאודיה קוגן, פסיכולוגית קלינית, מרצה לפסיכולוגיית העצמי ובעלת דוקטורט בתחום הסולידריות האנושית, מסבירה איך ניתן לזהות הפרעת אישיות נרקסיסטית וכיצד ניתן לטפל בה.

האזנה נעימה!

שני צרכים מרכזיים מעצבים את הערך העצמי בנפש האדם- אהבה וביטחון, כך טוען קוהוט בפסיכולוגיית העצמי. כולנו צריכים שיראו אותנו, שיכירו במאמצים שאנחנו עושים כדי להיות טובים יותר בקיומנו בעולם. זאת בנוסף לתחושת ביטחון מהדמויות המתוות עבורנו אידיאלים ונורמות התנהגות, הדמויות ששומרות עלינו לאורך החיים. אבל היכן עובר הגבול בין החופש להיות מוערכים ונאהבים לבין האובססיה להיות במרכז? באיזה שלב אנו עלולים לחצות את קו הנורמה ולהפוך לנרקסיסטים? ד"ר קלאודיה קוגן, פסיכולוגית קלינית, מרצה לפסיכולוגיית העצמי ובעלת דוקטורט בתחום הסולידריות האנושית, מסבירה איך ניתן לזהות הפרעת אישיות נרקסיסטית וכיצד ניתן לטפל בה.

האזנה נעימה!

לאהוב את עצמי… קצת יותר מדי
00:00 / 01:04
bottom of page