top of page

מחשבה יוצרת מציאות?

1.11.22

מה אם נוכיח לכם שהקלישאה אמונה יוצרת מציאות היא יותר מסתם קלישאה?
בפרק הזה מתארחת לילך סיגן, סופרת ועיתונאית, כותבת רב המכר כפיות. הן מדברות על מערכות יחסים, על הורים, על פחדים ועל המחקרים הכי מפתיעים שהוכיחו כי מחשבה ואמונה אכן יוצרות מציאות, אבל בתנאים מסוימים. אז מה המחקר מלמד אותנו על איך ומתי אמונות ומחשבות מעצבות את המציאות שלנו?

מה אם נוכיח לכם שהקלישאה אמונה יוצרת מציאות היא יותר מסתם קלישאה?
בפרק הזה מתארחת לילך סיגן, סופרת ועיתונאית, כותבת רב המכר כפיות. הן מדברות על מערכות יחסים, על הורים, על פחדים ועל המחקרים הכי מפתיעים שהוכיחו כי מחשבה ואמונה אכן יוצרות מציאות, אבל בתנאים מסוימים. אז מה המחקר מלמד אותנו על איך ומתי אמונות ומחשבות מעצבות את המציאות שלנו?

מחשבה יוצרת מציאות?
00:00 / 01:04
bottom of page