top of page

אנשים רגישים מאוד

13.11.22

אמרו לכם פעם שאתם רגישים מדי?
אם אתם פורצים בבכי בקלות, רגישים לצפירת מכוניות, אנשים, רהיטים, מצבי רוח ושלל מפגשים אחרים עם הסביבה, הפרק הזה בדיוק בשבילכם. כעשרים אחוזים מהאוכלוסייה הם אנשים רגישים מאוד והפעם מתארחת לינה לוטן, פסיכולוגית קלינית ומנחת קבוצות אנשים רגישים מאוד, כדי להסביר לנו האם רגישות גבוהה היא תכונה מולדת? האם אפשר לווסת אותה? וכיצד הסביבה יכולה להתנהג בסביבת אנשים רגישים מאוד?

אמרו לכם פעם שאתם רגישים מדי?
אם אתם פורצים בבכי בקלות, רגישים לצפירת מכוניות, אנשים, רהיטים, מצבי רוח ושלל מפגשים אחרים עם הסביבה, הפרק הזה בדיוק בשבילכם. כעשרים אחוזים מהאוכלוסייה הם אנשים רגישים מאוד והפעם מתארחת לינה לוטן, פסיכולוגית קלינית ומנחת קבוצות אנשים רגישים מאוד, כדי להסביר לנו האם רגישות גבוהה היא תכונה מולדת? האם אפשר לווסת אותה? וכיצד הסביבה יכולה להתנהג בסביבת אנשים רגישים מאוד?

אנשים רגישים מאוד
00:00 / 01:04
bottom of page