top of page

סימנים מקדימים לאלימות פיזית ורגשית

25.12.22

בפרק הקודם סיפרנו את סיפורה של דפנה בר ציון, שחוותה אלימות פיזית ורגשית מתמשכת. הפעם, נארח את אורלי רביח, עובדת סוציאלית במרכז לטיפול באלימות במשפחה של מרכז הרווחה, ונדון בשאלות איך מבחינים בין התאהבות סוערת לבין אהבה אובססיביות ומסוכנת? האם יש פרופיל מסוים לתוקפים או לקורבנות? וכיצד ניתן לנהוג כאשר אנחנו מבחינים במערכת יחסים רעילה שכזו?

מתוך הפודקאסט "לי זה לא יקרה" בחסות סופר פארם

בפרק הקודם סיפרנו את סיפורה של דפנה בר ציון, שחוותה אלימות פיזית ורגשית מתמשכת. הפעם, נארח את אורלי רביח, עובדת סוציאלית במרכז לטיפול באלימות במשפחה של מרכז הרווחה, ונדון בשאלות איך מבחינים בין התאהבות סוערת לבין אהבה אובססיביות ומסוכנת? האם יש פרופיל מסוים לתוקפים או לקורבנות? וכיצד ניתן לנהוג כאשר אנחנו מבחינים במערכת יחסים רעילה שכזו?

מתוך הפודקאסט "לי זה לא יקרה" בחסות סופר פארם

סימנים מקדימים לאלימות פיזית ורגשית
00:00 / 01:04
bottom of page