top of page

אינטליגנציה בריאותית- על גוף נפש ובריאות פיזית

30.1.23

השיח סביב בעיות רפואיות בדרך כלל מתנהל באופן טכני - איזה הרגל חיים לשנות, איזו תרופה ליטול או איזה ניתוח או פרוצדורה רפואית יש לבצע. ד"ר מירה אציל, פסיכולוגית קלינית ורפואית בכירה, שמתמחה בהיפנוזה ומטפלת זוגית חיברה את הספר "אינטליגנציה בריאותית", בו היא מספרת על הקשר האדוק בין השפעות הנפש על בריאותנו והחלמה מסיטואציה רפואית. היא הגיעה לאולפן ובעזרת דוגמאות מהספר שחיברה על אנשים שונים שבהם טיפלה, תוך סיפורים מרתקים ומוסרי השכל, היא תווה לנו את הדרך המרתקת בין חשיבות מצבו הנפשי של המטופל, הן במתן טיפול והן בקבלתו.

השיח סביב בעיות רפואיות בדרך כלל מתנהל באופן טכני - איזה הרגל חיים לשנות, איזו תרופה ליטול או איזה ניתוח או פרוצדורה רפואית יש לבצע. ד"ר מירה אציל, פסיכולוגית קלינית ורפואית בכירה, שמתמחה בהיפנוזה ומטפלת זוגית חיברה את הספר "אינטליגנציה בריאותית", בו היא מספרת על הקשר האדוק בין השפעות הנפש על בריאותנו והחלמה מסיטואציה רפואית. היא הגיעה לאולפן ובעזרת דוגמאות מהספר שחיברה על אנשים שונים שבהם טיפלה, תוך סיפורים מרתקים ומוסרי השכל, היא תווה לנו את הדרך המרתקת בין חשיבות מצבו הנפשי של המטופל, הן במתן טיפול והן בקבלתו.

אינטליגנציה בריאותית- על גוף נפש ובריאות פיזית
00:00 / 01:04
bottom of page