top of page

להסתגל למציאות חדשה- איך לאבד ולהישאר בחיים

28.2.23

החברה לימדה אותנו איך לקטוף הישגים, אבל לא לימדה איתנו להתמודד עם הכאב כאשר הם מתנפצים, היא לימדה אותנו מה המילים הנכונות לאחל בשמחות, אבל לא כשמאבדים משהו או מישהו קרוב, היא לימדה אותנו איך להתקרב אבל לא איך להיפרד. בפרק הזה, עדי ליליאור, מנחת קבוצות להתמודדות עם אובדן ומחברת הספר ״עד שהמוות", הגיע לשוחח איתנו על התמודדות עם אובדן- מה אומרים למי שאיבד משהו או מישהו? איך נכון להתמודד? ומה מגדיל סיכוי לצמיחה אחרי אובדן?

החברה לימדה אותנו איך לקטוף הישגים, אבל לא לימדה איתנו להתמודד עם הכאב כאשר הם מתנפצים, היא לימדה אותנו מה המילים הנכונות לאחל בשמחות, אבל לא כשמאבדים משהו או מישהו קרוב, היא לימדה אותנו איך להתקרב אבל לא איך להיפרד. בפרק הזה, עדי ליליאור, מנחת קבוצות להתמודדות עם אובדן ומחברת הספר ״עד שהמוות", הגיע לשוחח איתנו על התמודדות עם אובדן- מה אומרים למי שאיבד משהו או מישהו? איך נכון להתמודד? ומה מגדיל סיכוי לצמיחה אחרי אובדן?

להסתגל למציאות חדשה- איך לאבד ולהישאר בחיים
00:00 / 01:04
bottom of page