top of page

איך אפשר להציל חיים?

23.3.23

בנקודה כלשהיא בחיים, כמעט לכולנו חלפה בראש המחשבה - "בא לי למות". אצל רובנו, המחשבה חולפת כשם שהיא באה, אך אצל חלק קטן המחשבה מבשילה לידי תוכנית ממשית שמטרתה – לסיים את חייהם. לחמישית מתלמידי בתי הספר יש מחשבות לסיים את חייהם, ויותר אנשים מתים מהתאבדות מאשר ממלחמות, מתאונות דרכים או מהתמכרויות. אבל הפרק הזה- הוא לא פרק על מוות - הוא פרק על הצלת חיים. בפרק הזה, פרופ' יוסי לוי בלז, פסיכולוג קליני, ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי במרכז האקדמי רופין, שופך אור על תופעת האובדנות והפגיעה העצמית, מסביר מה גורם לאנשים לאבד את התקווה, ואיך כל אחד מאיתנו יכול לזהות ולעזור לאנשים הנמצאים במצוקה שכזו?

בנקודה כלשהיא בחיים, כמעט לכולנו חלפה בראש המחשבה - "בא לי למות". אצל רובנו, המחשבה חולפת כשם שהיא באה, אך אצל חלק קטן המחשבה מבשילה לידי תוכנית ממשית שמטרתה – לסיים את חייהם. לחמישית מתלמידי בתי הספר יש מחשבות לסיים את חייהם, ויותר אנשים מתים מהתאבדות מאשר ממלחמות, מתאונות דרכים או מהתמכרויות. אבל הפרק הזה- הוא לא פרק על מוות - הוא פרק על הצלת חיים. בפרק הזה, פרופ' יוסי לוי בלז, פסיכולוג קליני, ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי במרכז האקדמי רופין, שופך אור על תופעת האובדנות והפגיעה העצמית, מסביר מה גורם לאנשים לאבד את התקווה, ואיך כל אחד מאיתנו יכול לזהות ולעזור לאנשים הנמצאים במצוקה שכזו?

איך אפשר להציל חיים?
00:00 / 01:04
bottom of page