top of page

למה קשה לנו לבחור?

4.6.23

העידן המודרני הביא עימו שפע שמציע חופש בחירה בלתי מוגבל כמעט.
הרבה יופי יש בבחירה- אנו יכולים לעצב את עצמנו בהתאם לרצונות ולכשרונות שלנו, לבחור את מה לאכול או עם מי לצאת.
אך חופש הבחירה הבלתי מביא איתו גם בלבול, קושי להחליט, חרטה וחרדה, שהמחקר מנסה להסביר באמצעות מונחים כמו FOMO, FOBO, JOMO ו- ROCD. בפרק נבין למה כל כך קשה לנו לבחור, כיצד משפיע השפע על הנפש שלנו, ומתי קושי בבחירה המפחידה ביותר- של בן/בת זוג יכול להפוך להיות פתולוגי.
אורח בפרק: גדעון פיין, מנהל ומייסד מכון OCD Clinic ברמת גן.

העידן המודרני הביא עימו שפע שמציע חופש בחירה בלתי מוגבל כמעט.
הרבה יופי יש בבחירה- אנו יכולים לעצב את עצמנו בהתאם לרצונות ולכשרונות שלנו, לבחור את מה לאכול או עם מי לצאת.
אך חופש הבחירה הבלתי מביא איתו גם בלבול, קושי להחליט, חרטה וחרדה, שהמחקר מנסה להסביר באמצעות מונחים כמו FOMO, FOBO, JOMO ו- ROCD. בפרק נבין למה כל כך קשה לנו לבחור, כיצד משפיע השפע על הנפש שלנו, ומתי קושי בבחירה המפחידה ביותר- של בן/בת זוג יכול להפוך להיות פתולוגי.
אורח בפרק: גדעון פיין, מנהל ומייסד מכון OCD Clinic ברמת גן.

למה קשה לנו לבחור?
00:00 / 01:04
bottom of page