top of page

איך להגן על הילדים שלנו? ילדים חשופים לאלימות

15.8.23

אלימות מכל סוג שהיא בבית ובין ההורים משפיעה באופן משמעותי על התפתחותם הפיזית והרגשית של ילדים החשופים לאלימות, גם אם אינה מופנית ישירות כלפיהם. בפרק זה נעלה את הקשיים והאתגרים המורכבים העומדים בפני ילדים אלו ונדון לעומק בהשפעות מרחיקות הלכת על חייהם בגילאים השונים. אורחת: ד״ר שירלי בן שלמה, ראש המגמה הטיפולית בביה״ס לעבודה סוציאלית בבר אילן ומומחית לטיפול בילדים ונוער בתחום האלימות במשפחה.

הפרק בחסות סופר פארם

אלימות מכל סוג שהיא בבית ובין ההורים משפיעה באופן משמעותי על התפתחותם הפיזית והרגשית של ילדים החשופים לאלימות, גם אם אינה מופנית ישירות כלפיהם. בפרק זה נעלה את הקשיים והאתגרים המורכבים העומדים בפני ילדים אלו ונדון לעומק בהשפעות מרחיקות הלכת על חייהם בגילאים השונים. אורחת: ד״ר שירלי בן שלמה, ראש המגמה הטיפולית בביה״ס לעבודה סוציאלית בבר אילן ומומחית לטיפול בילדים ונוער בתחום האלימות במשפחה.

הפרק בחסות סופר פארם

איך להגן על הילדים שלנו? ילדים חשופים לאלימות
00:00 / 01:04
bottom of page