top of page

הטוב המוחלט, הרע המוחלט

24.8.23

מלאני קליין הייתה יהודייה ומהגרת פורצת דרך שצללה לעומקי הפסיכואנליזה ועיצבה אותה מחדש. היא הטילה ספק בבסיס גישתו של פרויד לטיפול בילדים, הגתה תאוריות חדשות שמסבירות כיצד אנו מסווגים את האובייקטים בחיינו לטוב ורע, ועסקה בלהסביר רעיונות כגון קנאה, צרות עין והכרת תודה. מיהי אותה פורצת דרך? באילו תחנות היא עברה? ומדוע היא נחשבה לאחת הנשים החשובות בתולדות הפסיכואנליזה?
אורחת בפרק: ד"ר עדי מידן פסיכולוגית קלינית

מלאני קליין הייתה יהודייה ומהגרת פורצת דרך שצללה לעומקי הפסיכואנליזה ועיצבה אותה מחדש. היא הטילה ספק בבסיס גישתו של פרויד לטיפול בילדים, הגתה תאוריות חדשות שמסבירות כיצד אנו מסווגים את האובייקטים בחיינו לטוב ורע, ועסקה בלהסביר רעיונות כגון קנאה, צרות עין והכרת תודה. מיהי אותה פורצת דרך? באילו תחנות היא עברה? ומדוע היא נחשבה לאחת הנשים החשובות בתולדות הפסיכואנליזה?
אורחת בפרק: ד"ר עדי מידן פסיכולוגית קלינית

הטוב המוחלט, הרע המוחלט
00:00 / 01:04
bottom of page