top of page

מלחמה- חרדה, אשמה וחוסן

17.10.23

בוקר יום שבת, ה7.10.2023, לא פסח על אף בית בישראל וייזכר לדורות קדימה. נחשפנו לסיפורי זוועות קשים ואיתם ללחץ וחרדה איומים שמשפיעים על כולנו כמעט בכל רגע ביום. הפעם מתארחת הפסיכולוגית ד"ר יעל דורון, שותפתה של מעיין לתוכנית חתונה ממבט ראשון, לשיחה על ההבדל בין לחץ וחרדה, על תחושת האשמה, על צריכת תוכן אובססיבית, על התפקיד שלנו כמתווכי מציאות לילדים, על הומור ועל חוסן, גבורה ותקומה.

בוקר יום שבת, ה7.10.2023, לא פסח על אף בית בישראל וייזכר לדורות קדימה. נחשפנו לסיפורי זוועות קשים ואיתם ללחץ וחרדה איומים שמשפיעים על כולנו כמעט בכל רגע ביום. הפעם מתארחת הפסיכולוגית ד"ר יעל דורון, שותפתה של מעיין לתוכנית חתונה ממבט ראשון, לשיחה על ההבדל בין לחץ וחרדה, על תחושת האשמה, על צריכת תוכן אובססיבית, על התפקיד שלנו כמתווכי מציאות לילדים, על הומור ועל חוסן, גבורה ותקומה.

מלחמה- חרדה, אשמה וחוסן
00:00 / 01:04
bottom of page