top of page

השינוי מתחיל היום?

24.12.23

שוב הכל תקוע. אתם מרגישים במקום למרות שבכל יום מחדש אתם אומרים לעצמכם שהיום זה יקרה. היום תתפטרי מהעבודה, היום תפסיק לעשן, היום תצא לדייט שיהפוך למערכת יחסים רצינית. לפני השינה, ברגע של שקט, אתם מבינים שגם היום זה לא קרה. דולי חוטם, פסיכולוגית ויועצת ארגונית, מגיעה להסביר מה גורם לנו להיתקע איפה שרע לנו ואיך עושים שינוי?

שוב הכל תקוע. אתם מרגישים במקום למרות שבכל יום מחדש אתם אומרים לעצמכם שהיום זה יקרה. היום תתפטרי מהעבודה, היום תפסיק לעשן, היום תצא לדייט שיהפוך למערכת יחסים רצינית. לפני השינה, ברגע של שקט, אתם מבינים שגם היום זה לא קרה. דולי חוטם, פסיכולוגית ויועצת ארגונית, מגיעה להסביר מה גורם לנו להיתקע איפה שרע לנו ואיך עושים שינוי?

השינוי מתחיל היום?
00:00 / 01:04
bottom of page