top of page

הפלישתים: בין מקרא לארכיאולוגיה (פרופ' ישראל פינקלשטיין)

16.11.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

דיברנו בעבר על השכנים המקראיים שלנו, בפרק זה, נתמקד בשכנים משמעותיים ומיוחדים: הפלישתים. קראו להם גויי הים, סברו שהם באו מאי-שם מהים האיגאי, בהמשך ההיסטוריה הרומאים קראו לחלק מהמרחב על שמם, שם שנשאר בתודעה עד ימנו אנו. אבל- מיהם בעצם אותם פלישתים, אשר נציגיהם מפורסמים ומופיעים כמעט לכל אורך המקרא- מגולית הפלישתי דרך אכיש מלך גת ועד סרני הפלישתים? מהיכן הם באו? מי הם היו? איך מזהים אותם במרחב שלנו מבחינת המקרא אבל גם מבחינת התרבות החומרית שלהם?
בצמד הפרקים הללו, בו מתארח פרופ' ישראל פינקלשטיין מאונ' ת"א, נלמד להכיר לעומק את העם הקדום והמעניין הזה, שכנינו המקראיים - הפלישתים.

הפלישתים: בין מקרא לארכיאולוגיה (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page