top of page

הפלישתים המקראיים: בין היסטוריה לטקסט תנ"כי (פרופ' ישראל פינקלשטיין)

23.11.20

הפודקאסט עושים תנ"ך

בפרק הקודם של עושים תנ"ך דיברנו על "הפלישתים הארכיאולוגיים", שוחחנו על ההיסטוריה שלהם, על מקורם, על תרבותם החומרית אשר הביאו לאזורנו. בפרק הזה נמשיך לדון בעם המעניין הזה אשר היה שכננו תקופות ארוכות במהלך ההיסטוריה, אבל הפעם נעסוק בהקשר המקראי של אותם פלישתים וננסה לחבר את הטקסט המקראי לריאליה ההיסטורית. מי היו הפלישתים "שלנו" ואיך הם מתחברים לממצאים בשטח, מי הם היו ומה אנו יודעים עליהם באמת?
בפרק מתארח פרופ' ישראל פינקלשטיין מאונ' ת"א להמשך הדיון על שככנו ההיסטוריים-מקראיים: הפלישתים.

הפלישתים המקראיים: בין היסטוריה לטקסט תנ"כי (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page