top of page

מערת המכפלה - קבר אבותינו (שחר ענבר)

2.2.21

הפודקאסט עושים תנ"ך

מערכת המכפלה, מי לא מכיר? מבנה במזרח העיר חברון בו על פי המסורת היהודית קבורים כל אבות האומה אברהם יצחק ויעקב, שלוש מתוך 4 האמהות המקראיות ואפילו ישנן מסורות המרחיקות עוד יותר וטוענות כי במקום קבורים אדם וחוה ואפילו ראשו של עשיו. מערת המכפלה, אחד המקומות הקדושים ביותר ליהדות אשר במרוצת הזמן הפכה גם למקום קדוש לאסלאם, מוזכרת לא מעט הן בתנ״ך והן במקורות יהודיים נוספים. אבל מהי אותה המערה? מי באמת קבור שמה? למה נבחר אתר המערה כמקום קבורה ומהיכן נובעת קדושתה כיום? איך נוצרים בכלל מקומות מקודשים? והאם המקום שמזוהה על ידנו כיום כמבנה מערת המכפלה הוא אכן מיקום המערה המוזכרת במקרא? בפרק נארח את חוקר המקרא שחר ענבר לשיחה על מקומות קדושים בכלל ומערת המכפלה בפרט.

מערת המכפלה - קבר אבותינו (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page