top of page

שילה העיר הנשכחת (פרופ' ישראל פינקלשטיין)

1.3.21

הפודקאסט עושים תנ"ך

אם נשאל את רוב האנשים- מהי העיר הכי חשובה בישראל מבחינה דתית והיסטורית רוב האנשים יציינו את ירושלים. יש כאלו שילכו צעד אחד נוסף ויציינו את חברון, שכם ושומרון כמרכזים חיהודים-היסטוריים חשובים. אבל מה עם שילה? שכתם גם אתם אותה , נכון? למרות ששילה היא מקום עם קשר הדוק לתרבות העם השוכן בציון, היא לא מקבלת את המעמד הראוי לה כמו שאר הערים האחרות. מה מייחד את שילה? האם ניתן בכלל לקרוא לה עיר? האם שילה יכולה לעזור לנו להבין מה הייתה היחידה הטריטוריאלית הראשונה שנקראה ישראל? כדי לשפוך אור על שילה- אתר שהוא מפגש בין הארכיולוגיה והתנ"ך ונארח בפרק זה של עושים תנ"ך את פרופ' ישראל פינקלשטיין לשיחה שתחבר בין הטקסט המקראי לשרידים הארכיולוגים. בואו לגלות מחדש כדי לגלות את שילה ולתת לה את הכבוד המגיע לה.

שילה העיר הנשכחת (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page