top of page

ירושלים: המקורות בברונזה המאוחרת - (פרופ' ישראל פינקלשטיין)

23.6.21

הפודקאסט עושים תנ"ך

חז"ל ציינו כי לירושלים 70 שמות אבל השאלות סביב ראשיתה של העיר רבות יותר משמותיה. הממצאים הארכיולוגים בשטח לעיתים מתעתעים ולפעמים מביאים חוקרים שונים אף למסקנות מנוגדות. כיצד התכתבות דיפלומטית מימי קדם מעידה על אופייה של העיר ירושלים במאה ה-10 לפנה"ס? האם ייתכן כי סיפור כיבוש ירושלים המסופר במקרא, הוא בכלל סיפור אתיולוגי? האם התיאור הגאוגרפי של ירושלים בתנ"ך תואם לממצא בשטח?
בפרקים הקרובים של של עושים תנ"ך נסקור יחד עם פרופ' ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת ת"א את ההיסטוריה הסוערת והמרתקת של ירושלים, מימי תקופת הברונזה ב-1400 לפנה"ס דרך ימי ממלכת יהודה, נמשיך בחורבן ב 586 לפנה"ס ומה שקרה לאחריו, עד השגשוג של ימי החשמונאים סביב שנת 100 לפנה"ס.

האזנה נעימה,
יותם.

ירושלים: המקורות בברונזה המאוחרת - (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page