top of page

יצחק אבינו - קווים לדמותו (שחר ענבר)

30.8.21

הפודקאסט עושים תנ"ך

מי לא מכיר את המדרש על שמו של יצחק שנולד מהשורש צ.ח.ק. אבל האם זה הוא הפירוש האמיתי של שמו? המחברים המקראיים לא מרחיבים על יצחק בהשוואה לשאר האבות, למרות שגם הוא נחשב לאבי האומה. האם מדובר בדמות ספרותית שנועדה לגשר בין סיפורים אחרים? או שיצחק משמש כדמות חשובה בפני עצמה , דמות בעלת השראה בסיפור התנ"ך? מה הקשר בין יצחק "שלנו" לאקהת הכנעני ולאוריון היווני? בפרק זה נשוחח עם חוקר המקרא שחר ענבר על יצחק אבינו.

האזנה נעימה,
יותם.

יצחק אבינו - קווים לדמותו (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page