top of page

הנביא מוסא - משה בקוראן (ד"ר בת-שבע גרסיאל)

13.12.21

הפודקאסט עושים תנ"ך

בתוכנית אנחנו מתעסקים, מטבע הדברים, במקרא ובכתבי הקודש היהודיים, גם כאלה שלא נכנסו לקודקס המקודש. אנו נוגעים גם בטקסטים הקרובים לתנ"ך מבחינת זמן ומבחינת התוכן- כמו תרגומי התנ"ך למניהם, עדי נוסח אחרים, מגילות מדבר יהודה, ספרים חיצוניים, ספרות, מדרשי חז"ל ועוד.

אבל, פעמים רבות אנחנו שוכחים שבמקביל לטקסטים המקודשים לנו, היהודים, יש עוד כתבי קודש שנולדו באזור שלנו. אחד מכתבי הקודש הללו, המקובל על ידי מאמינים רבים ברחבי העולם כיום הינו הקוראן. אבל מה לקוראן ול'עושים תנ"ך' בוודאי תשאלו? ובכן אולי תופתעו לגלות כי בקוראן נמצאים רבים מ"כוכבי' התנ"ך שלנו – אברהים הלא הוא אברהם, דאוד הלא הוא דוד וגם גיבור הפרק שלנו היום, משה הלא הוא הנביא מוסא.

מהו הקוראן? היכן הוא נולד ועל איזה רקע חברתי-תיאולוגי? מה הקוראן יודע לספר על משה רבנו? איך הקוראן מציג את גדול הנביאים ומדוע הוא מוצג כך? האם יש שוני בין הדמויות ומה אפשר ללמוד מהשוני הזה ככל שהוא קיים? – על כך ועוד בפרק חוצה דתות זה של עושים תנ"ך בו מתארחת ד"ר בת שבע גרסיאל, חוקרת אסלאם מאוניברסיטת בר אילן העוסקת בקשר שבין מקרא, מדרש וקוראן, לעיון אינטרטקסטואלי בחומרי סיפור משותפים.

האזנה נעימה,
יותם.

הנביא מוסא - משה בקוראן (ד"ר בת-שבע גרסיאל)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page