top of page

דוד ובת שבע - מראה שחורה? (שחר ענבר)

27.12.21

הפודקאסט עושים תנ"ך

הסיפור של דוד ובת שבע הוא אחד הסיפורים המוכרים בתנ"ך ונחשב נקודת המפנה הגדולה בחיי דוד המלך ובספר שמואל. הסיפור הזה, פתלתל, מלא פערים ולאחר קריאתו אנו נותרים עם יותר שאלות מאשר תשובות. המחבר המקראי מצייר לנו מעין סיפור אינטראקטיבי-טלויזיוני שאפשר להבין בכמה צורות והכל כאן, בתנ"ך! קריאה צמודה של העלילה על פי תורת הפערים בספרות, המתמקדת בקורא ובתגובתו לטקסט, מגלה לנו סיפור שונה לחלוטין. האם בת שבע פיתתה את דוד? האם אוריה הבין כי דוד שולח אותו אל מותו? כיצד בחר יואב להגיב? האם דוד חטא או לא? מי יודע? מה באמת אומר משל כבשת הרש וכיצד התמודדו איתו חז"ל? האם גם שם מתחבאים פערים חשובים?
בפרק זה מתארח חוקר המקרא שחר ענבר ואיתו נצלול לסיפור הרב משמעי של דוד ובת שבע, מלאכת מחשבת של סופר מקראי שידע בדיוק מה לכתוב ומה להשמיט, מה להוסיף ומה לגרוע, ואיך לתת לשני קוראים שקוראים את אותו הטקסט להגיע למסקנות הפוכות לחלוטין.

האזנה נעימה,
יותם.

דוד ובת שבע - מראה שחורה? (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page