top of page

איוב - צדיק ורע לו? (שחר ענבר)

10.1.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

לאחר לא מעט בקשות מכם המאזינים, החלטנו, יחד עם חוקר המקרא שחר ענבר, להציץ לעולמו הלא פשוט של איוב. בספר איוב יש מעט תוכן סיפורי והרבה שירת חכמה פילוסופית. האם יש צדק בעולם? למה צדיק ורע לו? למה טוב לרשע? מה מקור החוכמה? האם אפשר להעמיד למשפט את אלוהים? שאלות פילוסופיות רבות כל כך. וגם שאלות ארציות יותר עולות מהטקסט: למה ספר איוב כל כך שונה משאר הספרים? מי הוא באמת 'השטן'? האם איוב יקלל את אלוהים? יבין אותו? יחתור תחתיו? ומה יעשה אלוהים בתגובה? מי צודק? מה זה בכלל צדק?

האזנה נעימה,
יותם.

איוב - צדיק ורע לו? (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page