top of page

חבקוק - מה פשרו? (פרופ' נועם מזרחי)

24.1.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

אי שם בסוף התנ"ך במדור "שונות" אם תרצו, נמצא ספר תרי עשר. הספר כולל שנים־עשר ספרי נבואה קצרים שקובצו לספר אחד ובניהם גם גם גיבור הפרק שלנו היום - חבקוק. כן- כהרגלני בקודש, בעושים תנ"ך אנו מפנים זרקור ונותנים מקום של כבוד גם לגיבורים הנשכחים של המקרא, גם אם הם כוללים שלושה פרקים בלבד... בפרק זה בו מתארח פרופ' נועם מזרחי מהאונ' העברית בירושלים, נדבר על נבואה בכלל ועל חבקוק בפרט: מהי הנבואה מיהו נביא ומה תפקידו? על איזה רקע חברתי ותיאולוגי פעל חבקוק בימי הבית הראשון? מי היה חבקוק ומה טיב יצירתו? על מה ועל מי מספר הספר הקצר הזה? איך קשורים הכשדים לעניין? מדוע אנשי קומראן, בימי הבית השני, חיבבו את ספר חבקוק? והכי חשוב- מה פשרו?

האזנה נעימה
יותם.

חבקוק - מה פשרו? (פרופ' נועם מזרחי)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page