top of page

אנשי השוליים במקרא: זונות, הומוסקסואלים, ריקים ופוחזים ומצורעים בתנ"ך (ד"ר נחום אברהם)

28.3.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

בכל חברה, גם בעולם העתיק כמו בימינו - ישנן קבוצות הנדחקות לשולייים האפלים שלה.
ריקים ופוחזים, מצורעים וזבים, הומוסקסואלים וטרנסקסואלים, זונות וקדשות נפלטו פיזית או אידאולוגית-הכרתית מן החברה הכללית בתקופת המקרא, והפכו לנטולי מעמד חברתי כלל, מקום בחברה שהוא נמוך אפילו מהמעמד הנמוך ביותר. הם היו למעשה נטולי כל סטטוס, בשולי החברה.
בפרק זה אני מארח את ד"ר נחום אברהם לשיחה אודות מחקרו הייחודי בנושא המרתק הזה, בניסיון לבדוק את מצבם החברתי-משפטי בחיי היום-יום של אותן קבוצות. נחשוף תבניות ותהליכים חברתיים וכן את המחשבות, הדעות והאמונות המסתתרות מאחורי האנשים הדחויים הללו.
מי הן אותן קבוצות ומי האנשים שמאחורי ההגדרות החברתיות הללו? איך בשיטות מחקר אנתרופולוגיות והשוואות טיפולוגיות לעמי המזרח הקרוב הקדום ניתן ליצור תמונה אודות אותם אנשים הזוכים לאזכורים לא נרחבים בטקסט המקראי עצמו? האם התיאור המקראי אודותם, ככל שקיים, הינו אמין? האם יש הבדל בין התיאור והיחס לאנשי השוליים כמו שביקשו סופרי המקרא לתארם, לבין מצבם בפועל, בעיני החברה שבקרבהּ חיו, מצד אחד, ובעיני עצמם, מצד אחר?
על כך ועוד בפרק שלפנינו
האזנה נעימה
יותם

אנשי השוליים במקרא: זונות, הומוסקסואלים, ריקים ופוחזים ומצורעים בתנ"ך (ד"ר נחום אברהם)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page