top of page

קריעת ים סוף - מה באמת קרע שם? (שחר ענבר)

11.4.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

הפעם לכבוד הפסח, נעסוק בחלק המוכר וההוליוודי בסיפור ההגדה, שהוא גם אירוע השיא של יציאת מצרים- קריעת ים סוף. שימו לב לתסריט הבא, אשר נראה כאילו לקוח מסרט הוליוודי (או הפוך...): המצרים סוגרים על ישראל, משה מניף את מטהו, הים נבקע לשניים, בני ישראל עוברים בחרבה והמצרים טובעים... לכאורה סיפור שכולנו מכירים, הרי כל שנה סביב שולחן הסדר אנו מדברים ביציאת מצרים ונס ים סוף. מכירים, לא? מסתבר שאנחנו ממש לא מכירים את הסיפור האמיתי! למעשה הטקסט רצוף בקשיים וחריקות, עריכה ופתירתם מובילה למסקנות מרחיקות לכת: האם במקור הים באמת נקרע? (ספוילר: לא!) מה קרה באמת על ים סוף? (ספוילר: משהו אחר לגמרי). מה באמת גרם לפרעה לרדוף אחר ישראל? האם אלוהים שלט באירועים או שהופתע והסתבך? האם הנס קרה בלילה או ביום? כיצד ידע משה להרגיע את העם ולמה אלוהים עדיין כעס עליו? מה היה האירוע המקורי שקרה בים סוף עליו סיפרו בזמנו בישראל ויהודה? איך הכהנים שינו את הסיפור ומה הקשר לרחב הזונה ול"בצאת ישראל ממצרים"?
בפרק מתארח חוקר המקרא שחר ענבר, בין ביעור חמץ להגעלת כלים, לשיחה על ים סוף.
האזנה נעימה,
יותם.

קריעת ים סוף - מה באמת קרע שם? (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page