top of page

יציאת מצרים - מיתוס או מציאות היסטורית? א' (פרופ' ישראל פינקלשטיין) (ש.ח.)

21.4.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

אחרי שחגגנו את ליל הסדר, בילינו, טיילנו (ואכלנו המון…) כמעט ושכחנו לשאול את שאלת השאלות- "יציאת מצריים- היתה או לא היתה"?
טוב, לא ממש שכחנו :)
האם ניתן להתחקות אחרי מסלול יציאת מצרים והנדודים במדבר? או שמא מדובר באגדות עם, במיתוסים מומצאים וחסרי בסיס?
על מנת לנסות ולענות על שאלות אלו עלינו להבין למה התכוון המחבר המקראי, כיצד חקר המקרא מתייחס לכתובים ובאיזו תקופה היסטורית קרתה יציאת מצרים, אם בכלל? מי היה פרעה המוזכר בסיפור המקראי? ניתן לזהותו בוודאות? האם ישראל בכלל היו במצרים או שהמצרים הם שהיו בישראל? על מנת לנסות ולענות על השאלות הללו, אירחנו את פרופסור ישראל פינקלשטיין, כדי להשיב על השאלה המורכבת: האם יציאת מצרים, כפי שהיא מתוארת במקרא, אכן התרחשה במציאות?
האזנה נעימה,
יותם.

יציאת מצרים - מיתוס או מציאות היסטורית? א' (פרופ' ישראל פינקלשטיין) (ש.ח.)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page