top of page

יציאת מצרים – מיתוס או מציאות היסטורית? ב' (פרופ' ישראל פינקלשטיין) (ש.ח.)

21.4.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

בפרק זה מתארח שוב פרופסור ישראל פינקלשטיין, מאוניברסיטת ת"א, לשיחה על הקשר האפשרי שבין יציאת מצרים לממלכת הצפון דווקא וכן על הפן הריאלי המפתיע של הסיפור.
האם ייתכן שיציאת מצרים, למרות כל הספקנות, בסופו של דבר אכן התרחשה במציאות? לאילו חלקים בסיפור דווקא יש היתכנות היסטורית ומה בכלל מקורו של סיפור יציאת מצרים? הפרק השני שדן בשאלה המורכבת: האם יציאת מצרים, כפי שהיא מתוארת במקרא, אכן התרחשה במציאות?
האזנה נעימה,
יותם.

יציאת מצרים – מיתוס או מציאות היסטורית? ב' (פרופ' ישראל פינקלשטיין) (ש.ח.)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page