top of page

רחב הזונה והמרגלים (שחר ענבר)

30.5.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

כולנו למדנו עליה, ציחקקנו לשמע מקצועה, וגם שמענו את הפירוש האלטרנטיבי שהמורה מיהרה להשמיע באוזנינו.
בפרק זה המוקדש לסיפור רחב והמרגלים ששלח יהושע ננסה להבין את מהות הסיפור ולנתח את שלל הרמזים המתחבאים בינות לפסוקים בסיפור המקראי אשר לכאורה לא ברור מדוע בכלל הוא נמצא בכתובים.
למה הגיעו המרגלים לבית אישה זונה מלכתחילה? כיצד שמע מלך יריחו על הגעתם? איך ומדוע הצילה רחב את המרגלים? האם ייתכן כי הייתה מוכנה מראש להגעתם? מה אפשר להסיק מההשוואה בין שני המרגלים הכושלים בסיפורנו לשנים עשר המרגלים ששלח משה? מדוע דווקא רחב, הנוכריה הכנענית, "מדברת" באוזני קוראי התנ"ך בלשון מונותאיסטית? בפרק זה בו מתארח חוקר המקרא שחר ענבר ננתח לעומק את הסיפור על רבדיו השונים ונבין יחדיו מדוע המחבר המקראי בחר להכניסו לטקסט המקראי.
האזנה נעימה,
יותם.

רחב הזונה והמרגלים (שחר ענבר)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page