top of page

שאול המלך- מחיפוש אתונות לכס המלוכה (ד"ר בעז סתוי)

27.6.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

שאול הולך לחפש אתונות ומוצא מלוכה, הסיפור המוכר והפשוט....לכאורה. לאחר שניסינו לבחון את הדמויות הסובבות את שאול ואת סיפור לידתו כאקספוזיציה לחייו כמלך, בפרק זה נעסוק בדמותו הספרותית של שאול הצעיר והמלכתו הראשונה.
מדוע מודגשת במקרא השושלת המשפחתית של שאול? מה ניתן ללמוד מסיפור חיפוש האתונות על דמותו של שאול המלך לעתיד? מדוע המחבר המקראי בחר לפרט ולהרחיב על כלל שיחות הביניים בין שאול- לנערו, לנערות בבאר וכן בשיחותיו עם שמואל איש האלוהים? מה הם האמצעים הספרותיים השזורים בסיפור המקראי, אמצעים אשר עוזרים לנו להבנת דמותו של שאול? מה היא "סצנת דפוס" וכיצד היא קשורה מצד אחד לסיפורנו אנו ומצד שני לסיפורים נוספים בתנ"ך כדוגמת מפגשי יעקב ורחל, משה וציפורה או יצחק ורבקה? מה קורה במפגש, הלכאורה סתמי, בין שאול לנערות בבאר, ומה אפשר ללמוד ממנו אודות עתידו של שאול כמלך? האם שאול, לפי הסופר המקראי, הינו באמת האדם המתאים לתפקיד המלך הראשון על ישראל? על כך ועוד בפרק זה על דמותו של שאול בו מתארח ד"ר בעז סתוי.
האזנה נעימה,
יותם.

שאול המלך- מחיפוש אתונות לכס המלוכה (ד"ר בעז סתוי)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page