top of page

הכתב והכתיבה בישראל הקדומה (פרופ' ישראל פינקלשטיין)

25.7.22

הפודקאסט עושים תנ"ך

אם נסתכל על עולמנו המודרני- אנחנו מוקפים במילה הכתובה, טקסטים בכל כיוון: ספרים, מודעות, אתרי אינטרנט, שלטים, הודעות ווטסאפ ועוד ועוד. מידע כתוב, אוריינות וטקסט נראים לנו מובנים מאליהם. אבל כמובן שהמצב לא היה כך תמיד.
פעמים רבות נכתבה בתנ"ך הפורמולה: "ויתר דברי __ הינם כתובים על ספר__", אבל עולה השאלה ממתי התחילו לכתוב? מי המציא את הכתב האלפבתי המוכר לנו, כך או אחרת, מרוב השפות הקיימות כיום בעולם? כיצד התפתח הכתב העברי בממלכות ישראל ויהודה? מתי הופיעו לראשונה עדויות לכתב עברי בארץ ישראל? מי התחיל לכתוב ומתי? האם היה זה בימי החצרות המפוארות של דוד ושלמה ככל שהם היו קיימים? האם הכתיבה הגיעה רק לאחר מכן? האם וכיצד הארכיאולוגיה המודרנית מצליחה לדייק אותנו ולהציע תיארוך מדוייק? מהיכן יצאה הבשורה לעולם אודות הכתב האלפבתי כיצד קשורים לכך המצרים? האם יש כמה סוגים של כתבים אלפביתיים קדומים שהתקיימו זה בצד זה?
על כך ועוד בפרק זה של עושים תנ"ך בו מתארח פרופ' ישראל פינקלשטיין מאונ' ת"א ואונ' חיפה לשיחה על הא'-ב' של הכתיבה והאוריינות במזרח הקדום ובארץ ישראל
האזנה נעימה
יותם

הכתב והכתיבה בישראל הקדומה (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page