top of page

ממלכת ישראל - הממלכה הנשכחת. אל-אל ישראל - חלק ג' (פרופ' ישראל פינקלשטיין)

1.1.23

הפודקאסט עושים תנ"ך

בפרק זה של עושים תנ"ך נמשיך לעסוק בממלכת ישראל ובממלכה האחות השכנה, ממלכת יהודה.
והפעם- המנה העיקרית בסיפורה של מלכת ישראל: השושלת הגדולה, המלך הגדול הראשון הלא הוא עמרי.מה הרקע ובאיזו צורה צמחה מיני אימפריה אזורית ואיך אנו יודעים עליה, למרות חוסר השתקפותה בטקסט המקראי? איך ניתן ללמוד על אותה התפשטות טריטוריאלית של הממלכות העבריות? על איזה רקע התנגשו הממלכות האזוריות הבולטות של התקופה- ישראל ודמשק? מה ניתן לספר על התקופה מבחינה ארכיאולוגית? מדוע ישנו קושי מסוים בממצאים המעידים על התרבות החומרית? מה אנו יודעים על התיאולוגיה שהייתה מקובלת בשתי הממלכות? ואולי הכי חשוב - כיצד בסופו של דבר השושלת מסתיימת והממלכה קורסת? על כך ועוד - בפרק נוסף זה שכולו, שוב- אל-אל ישראל.
האזנה נעימה, יותם

ממלכת ישראל - הממלכה הנשכחת. אל-אל ישראל - חלק ג' (פרופ' ישראל פינקלשטיין)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page