top of page

חז"ל: מחלוקת לשם שמים (פרופ' מיכל בר-אשר סיגל)

6.8.23

הפודקאסט עושים תנ"ך

מאזינים רבים ביקשו מאיתנו במהלך השנים שנקדיש פרק לחז"ל.
ברבות השנים התייחסנו לא מעט לחז"ל, אבל לא עמדנו על פעילותם רבת השנים באופן ממוקד. הם היו תמיד מה שנקרא מעט אחרי "זמננו". כמובן שלא נוכל להקיף בפרק אחד מאות שנים של יצירה.. אבל בכל זאת- מעין מבוא. בפרק זה אירחנו את פרופ' מיכל בר-אשר סיגל מאונ' בן גוריון שבנגב, חוקרת התקופה.מי הם חז"ל ומהי התקופה בה פעלו? על מה הם רבו? איך והאם הם הסכימו בסופו של דבר על משהו? איך טוויטר הושפע מחז"ל? והאם באמת התקיימה בזמנם תרבות של ויכוח?
הנה לפניכם פרק ובו טעימה מעולמם של חכמינו אלה.
האזנה נעימה,
יותם

חז"ל: מחלוקת לשם שמים (פרופ' מיכל בר-אשר סיגל)
00:00 / 01:04
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • apple podcasts
  • RSS
bottom of page